Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa Bułgarii
Bulgaria-Flag

Wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa Bułgarii

W specjalnym raporcie dotyczącym obrony i sił zbrojnych za rok 2014 ryzyko dla bezpieczeństwa Bułgarii zostało określone jako „stosunkowo wysokie”, na co wpływ ma szereg czynników, które wymagają podjęcia odpowiednich środków, by nie doszło do wybuchu konfliktu zbrojnego w regionie. Dokument został opracowany przez Radę Ministrów i zostanie poddany pod głosowanie parlamentu.

Wśród najpoważniejszych czynników wymienia się napływ rekrutów na dżihadystów z regionu do walki po stronie Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku, a także problem „ewentualnej działalności tych, którzy potem powrócą do kraju”. Dodatkowo wymienia się także kryzys na Ukrainie, zamrożony konflikt na Kaukazie oraz niebezpieczeństwo sporów etnicznych także w samej Bułgarii. Wskazuje się również na niebezpieczeństwa związane z działalnością piratów w Zatoce Gwinejskiej, którzy zagrażają międzynarodowym szlakom morskim, mimo operacji Unii Europejskiej oraz NATO (w których bierze udział także Bułgaria).

W raporcie zwrócono także uwagę na problem prób manipulowania opinią publiczną przy pomocy dezinformacji oraz kampanii propagandowych. Najczęściej tego typu akcje są prowadzone na serwisach społecznościowych przez liderów partii populistycznych, którzy dążą do wywołania zamieszania wśród społeczeństwa. Ministerstwo nie przedstawiło jednak konkretów przykładów takiej działalności.

Po raz pierwszy wskazano na poważna zagrożenie cyberprzestępczością, która może być wymierzona w instytucje rządowe. W niektórych armiach europejskich już powstały jednostki wojskowe odpowiedzialne za zapobieganie przestępstw internetowych.

Źródło: actualno.com

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE