Home / Bałkany / Macedonia / Wzrost liczby turystów w Macedonii
turizam

Wzrost liczby turystów w Macedonii

Zgodnie z danymi Państwowego Urzędu Statystycznego w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2013 roku znacznie poprawiła się ogólna sytuacja w turystyce w Republice Macedonii, powiedział minister ekonomii Valjon Saraczini po spotkaniu w Agencji Promocji i Rozwoju Turystyki.

- Gdy weźmie się pod uwagę całkowitą liczbę turystów, którzy odwiedzili Macedonię w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy zeszłego roku, powiedział minister, można stwierdzić wzrost o 6%. Jeśli spojrzeć na liczbę turystów zagranicznych, wzrost wynosi 15% w porównaniu do tego samego okresu w roku wcześniejszym.

W okresie od stycznia do października roku 2013 w stosunku do analogicznego  okresu roku ubiegłego, liczba turystów wzrosła o 6,1%, przy czym liczba turystów krajowych spadła o 2,8%, podczas gdy liczba turystów zagranicznych zwiększyła się o 14,1%. W tym samym okresie liczba noclegów wzrosła o 0,1%, z czego liczba noclegów turystów krajowych spadła o 4,6%, natomiast zagranicznych zwiększyła się o 8,2%.

Zdaniem ministra jest to dobry rezultat i w przyszłości należy dążyć do zwiększenia liczby turystów zagranicznych w kraju. W tym celu państwo przyznało większe dofinansowania na rozwój turystyki. Kwota dotacji na rok 2014 wynosi 155 mln MKD, czyli dwa razy więcej niż w poprzednim roku, kiedy wyniosła 75 mln.

Macedonia zostanie też zaprezentowana w ponad 15 krajach, w których organizowane będą spotkania agencji turystycznych, touroperatorów i pracowników związanych z turystyką. Na spotkaniach zostaną przedstawione metody przyciągnięcia turystów i możliwości inwestycji w rozwój turystyki w Macedonii.

Saraczini zapowiedział także, że od kwietnia 2014 roku wprowadzone zostaną trzy nowe tanie linie lotnicze do Paryża, Brukseli i Frankfurtu. Według ministra będzie to kolejny krok do zwiększenia liczby turystów w kraju.

Źródła: sitel.com.mk, stat.gov.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE