Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Wzrost nielegalnego zatrudnienia w Europie Południowo-Wschodniej

Wzrost nielegalnego zatrudnienia w Europie Południowo-Wschodniej

Global Employments Trend - polity.org.za.

We wszystkich krajach Europy Południowo-Wschodniej wzrasta odsetek ludzi pracujących na czarno, pokazało najnowsze badanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Wysoki udział nielegalnie zatrudnianych pracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych, według danych MOP, jest nadal jednym z głównych wyzwań na regionalnym rynku pracy.

Raport zatytułowany „Globalne trendy zatrudnienia w 2013 roku” podaje, że liczba pracowników zatrudnionych na czarno wzrosła we wszystkich krajach regionu, a najbardziej w Chorwacji, Albanii i Kosowie.

Pomimo ciągłej poprawy głównych wskaźników rynku pracy, powszechne i coraz bardziej popularne nielegalne zatrudnianie wskazuje na pogorszenie się jakości zatrudnienia, podaje raport MOP.

Udział nielegalnego zatrudnienia w całkowitym zatrudnieniu w Albanii i Kosowie od 2000 do 2010 r. wzrósł z 30 do 35 procent, a w Chorwacji odnotowano wzrost z 31 na 33 procent. W pozostałych krajach regionu udział pracy na czarno w ogólnej liczbie zatrudnionych pomimo wzrostu jest na znacznie niższym poziomie niż w Chorwacji, Albanii i Kosowie. W Czarnogórze odnotowano wzrost niezarejestrowanych pracowników z 17 na 19 procent, taka sama sytuacja panuje w Serbii, natomiast w Macedonii nastąpił wzrost z 20 na 21 procent. W Bośni i Hercegowinie odsetek ten wzrósł z 20 na 23 procent.

Raport „Globalne trendy zatrudnienia w 2013 roku” pokazuje, że klasa konsumentów w regionie Europy Południowo-Wschodniej wzrasta i między 1999 a 2012 r. liczba pracowników, którzy żyją w gospodarstwach domowych, w których dziennie wydaje się więcej niż 4 dolary na członka rodziny wzrosła o 25 procent.

Aktualnie 4,6 procent pracowników w regionie należy do kategorii bardzo i umiarkowanie biednych, gdyż żyją w gospodarstwach domowych, w których na jednego członka rodziny wydaje się mniej niż 2 dolary dziennie.

Źródło: portalanalitika.me, ilo.org

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE