Home / Gospodarka / Handel / Wzrost wymiany handlowej między Serbią i Turcją

Wzrost wymiany handlowej między Serbią i Turcją

Wymiana handlowa między Serbią i Turcją jest z roku na rok coraz bardziej dochodowa, a może być jeszcze większa. Rozwój ma dotyczyć szczególnie rolnictwa – produkcji roślinnej i hodowli bydła, a także gospodarki wodnej i współpracy naukowej, oświadczyli w środę po posiedzeniu ministrów rolnictwa obu krajów Dušan Petrović i Mehmet Mehdi Eker.
Turcja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Serbii. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku, całkowita wymiana handlowa między oboma krajami osiągnęła rekordową wartość 544,3 mln USD, czyli 31,8% więcej niż w roku 2010.
Po podpisaniu Memorandum o porozumieniu w obszarze rolnictwa w październiku ubiegłego roku w Ankarze, wymiana handlowa między Serbią i Turcją zwiększyła się, powiedział w środę minister Petrović. Dodał, że obecne rozmowy dotyczą wszystkich aspektów współpracy. Prognozy są dobre, więc w następnych latach Serbia może spodziewać się dalszego wzrostu handlu produktami rolnymi.
Minister Petrović oświadczył, że istnieją realne możliwości dokonania znaczących postępów we współpracy i stosunkach handlowych w obszarze rolnictwa i przemysłu spożywczego. Jak podkreślił, w zeszłym roku eksport z Serbii do Turcji wzrósł o 90%, a deficyt po stronie serbskiej zmalał.
– Rolnictwo ma wpływ na codzienne życie człowieka i jest podstawą do rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych. Z tego względu nasza wzajemna współpraca jest ciągle doskonalona. W obydwu krajach prawie 20% populacji zajmuje się rolnictwem, więc musimy jeszcze bardziej współdziałać w tej dziedzinie. Konieczne jest zwiększenie w naszym handlu udziału produktów rolno-spożywczych, który obecnie wynosi około 10% – oznajmił turecki minister.
Wolny handel
Serbia i Turcja podpisały umowę o rezygnacji z podwójnego opodatkowania. Rok temu oba kraje wprowadziły w życie Porozumienie o Wolnym Handlu. Wśród najważniejszych dokumentów wyróżnia się umowę o współpracy w dziedzinie projektów infrastrukturalnych, wspieraniu i ochronie inwestycji, a także o wzajemnej pomocy w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw celnych.

Tekst: balkans.com, zdjęcie: agropress.org.rs, tłum. i red.: Marta Buraczyńska

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE