Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Zakończył się szczyt UE – Bałkany Zachodnie

Zakończył się szczyt UE – Bałkany Zachodnie

Zakończył się dwudniowy szczyt Unia Europejska – Bałkany Zachodnie zorganizowany przez Polską Prezydencję i Republikę Macedonii. Na forum uczestniczyli ministrowie spraw wewnętrznych i ministrowie sprawiedliwości oraz delegaci ze wszystkich państw bałkańskich starających się o przystąpienie do Unii Europejskiej. Spotkaniu przewodzili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jerzy Miller oraz podsekretarz stanu z Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Igor Dzialuk.
Podczas obrad omawiane były kwestie dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach po wprowadzeniu liberalizacji wizowej do Unii, w tym emigracji zarówno z krajów bałkańskich, jak i spoza Europy; walki ze zorganizowaną przestępczością, włączając w to handel ludźmi, narkotykami i kontrabandę a także kwestię korupcji. Omawiano również postępy w reformach zmierzających do pełnej niezawisłości sądów, współpracy w zakresie bezpieczeństwa w sprawach kryminalnych i cywilnych oraz współpracę z Europolem, Eurojustem i Frontexem.
Podczas obrad poruszono również plany przyszłych prezydencji unijnych – Danii i Cypru, które przewodzić będą Unii w 2012 r.
Przy okazji forum, macedońska minister spraw wewnętzrnych Gordana Jankuloska odbyła bilateralne spotkanie z eurokomisarz Cecilią Malström, oraz ze swoim odpowiednikiem w Kosowie, Bajramem Rexhepi. Jankuloska podpisała też z serbskim ministrem Ivicą Dacziciem Porozumienie o ruchu granicznym na podstawie dowodów osobistych oraz Protokół dla ustalenia obszaru nowego przejścia granicznego Golema Crcorija – Golesz, które zostało otwarte przed kilkoma miesiącami.

Tekst: Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE