Home / Gospodarka / Zalecenia MFW dla rozwoju gospodarki w Czarnogórze

Zalecenia MFW dla rozwoju gospodarki w Czarnogórze

ministarstvo-finansija.pobjeda.me

W dniach od 6. do 13. lutego 2013 roku w Podgoricy przebywała delegacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W tym czasie doszło do spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Banku Centralnego Czarnogóry.

– Aktywność gospodarcza w Czarnogórze została zastopowana w roku 2012. na skutek niekorzystnych warunków pogodowych i nagłego spadku w produkcji metali. Jednak w 2013. roku oczekiwany jest nieznaczny wzrost aktywności – ogłosił przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Nadim Ilahi. Podał ponadto, że kraj nadal boryka się z problemami, takimi jak wyczerpane rezerwy budżetowe, w związku z czym zalecił konieczną konsolidację budżetową w celu zmniejszenie zapotrzebowania na pożyczki i odwrócenia tendencji narastania długu publicznego.

Gospodarka jest obecnie bardzo wrażliwa na wszystkie bodźce zewnętrzne, ze względu na utrzymującą się nierównowagę finansową, co doprowadziło w ostatnich latach do szybkiego wzrostu zadłużenia publicznego. W 2012. roku deficyt budżetowy przekroczył planowany poziom, co było efektem zwiększającego się długu publicznego.

 

Rezultatem wizyty delegacji z MFW są zalecenia, według których Rząd musi wzmocnić wysiłki zmierzające do ograniczenia szarej strefy, ale cele te pochłoną znaczne dodatkowe nakłady finansowe. Osiągnięcie zamierzonego na ten rok poziomu deficytu budżetowego jest jednak konieczne – ogłoszono z Ministerstwa Finansów Czarnogóry.

 

Źródła: portalanalitika.me, pobjeda.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE