Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zaledwie 19 procent Romów powyżej 15 roku życia pracuje

Bułgaria: Zaledwie 19 procent Romów powyżej 15 roku życia pracuje

Źródło: econ.bg

Econ | 2 grudnia 2011 r.,

Zaledwie 19 procent ludności romskiej powyżej 15 roku życia pracuje, a prawie 40 procent jest aktywnych gospodarczo – takie dane przedstawia analiza stanu ludności romskiej w Bułgarii, która jest częścią projektu narodowej Strategii ds. Integracji Romów w Bułgarii 2012 – 2020

Projekt został przedstawiony Radzie Ministrów w obecności wicepremiera Cwetana Cwetanowa, który jest przewodniczącym Krajowej Rady ds. współpracy w kwestiach etnicznych i integracji. Strategia określa wytyczne dla integracji społecznej Romów.

Według ostatniego spisu powszechnego Romowie są trzecią co do wielkości i najmłodszą grupą etniczną w Bułgarii. Około 4,9 proc. obywateli Bułgarii identyfikuje się jako Romowie. Ponad połowa z nich mieszka w miastach. Poważnym problemem, odnotowanym w analizie, jest zwiększenie liczby Romów mieszkających w oddzielnych dzielnicach, co prowadzi do izolacji społecznej i problemów z utrzymaniem infrastruktury oraz higieny. Ogranicza to możliwości włączenia Romów do oficjalnej gospodarki i zatrudnienia.

Choć powoli, wykształcenie Romów poprawiło się w ciągu ostatnich 20 lat. Według analizy dużo więcej romskich kobiet jest analfabetkami niż mężczyźni, co bezpośrednio wpływa na osiągnięcia edukacyjne ich dzieci. Część romskich dzieci rozpoczyna naukę w szkole bez znajomości języka bułgarskiego i bez umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się. Patriarchalne normy kontroli zachowań dziewcząt prowadzi do ich przedwczesnego zakończenia nauki. Jednak coraz więcej młodych Romów jest absolwentami wyższych uczelni, chociaż wyniki analizy są wyższe od oficjalnych, gdyż po uzyskaniu dyplomu uczelni, wielu młodych ludzi przestaje identyfikować się jako Romowie.

Analiza danych pokazuje, że 10 proc. dzieci w wieku 9 lat ma słabe zdrowie, a 12,6 proc. ludności romskiej cierpi na poważne, chroniczne choroby lub jest niepełnosprawna. Cechą charakterystyczną jest wczesne wystąpienie niepełnosprawności, która występuje pomiędzy 45 a 60 rokiem życia u jednej trzeciej mężczyzn i dwóch piątych kobiet. Romowie często cierpią z powodu wirusowego zapalenia wątroby, chorób przewodu pokarmowego i chorób pasożytniczych, ze względu na słabą infrastrukturę w bliskim sąsiedztwie – informuje Dariknews.bg.

Strategia, która ma zostać przyjęta przez rząd, ma na celu stworzenie warunków dla równej integracji Romów w życiu społecznym i gospodarczym. Dokument zawiera priorytety i cele związane z integracją, a środki do ich osiągnięcia są zawarte w krajowym planie działania na rzecz strategii.

Tekst: econ.bg, tłum. i red. S.F.

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE