Home / Społeczeństwo / Zanieczyszczone powietrze skraca długość życia mieszkańcom Bałkanów

Zanieczyszczone powietrze skraca długość życia mieszkańcom Bałkanów

 

W ciągu ostatnich lat coraz więcej mówi się o wysokim stopniu skażenia powietrza i jego negatywnym wpływie  na zdrowie mieszkańców Europy Południowo-Wschodniej. Wszystkie kraje regionu, oprócz Chorwacji, mają bardzo wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza – wykazała w swoich badaniach agencja Anadolija.

Na szczycie listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się stolica Bośni i Hercegowiny. Z powodu zbyt dużej koncentracji pyłu, kurzu itp. tej zimy Sarajewo zostało ogłoszone miastem z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Jakość powietrza na terenie całego kraju jest wśród najgorszych w Europie. Oprócz stolicy złą jakość powietrza zanotowano we wszystkich miastach BiH, w których znajdują się fabryki metali i elektrownie. Do takich miast należy np. Zenica.

Jakość powietrza w Kantonie Sarajewo jest bardzo zła, a stężenie niebezpiecznych substancji przekracza dozwoloną ilość. W ciągu roku stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wynosiło często ok. 600 mg, gdzie dopuszczalna granica to od 100 do 150 mg.

Zanieczyszczenie powietrza potwierdził specjalista z Departamentu Ochrony Środowiska FBiH Enis Omerčić. Według badań przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Sarajewie jest ruch uliczny i spaliny, a w Kakanju, Lukavacu  i Zenicy rozwój w sektorze energetycznym. Omerčić twierdzi, że potrzebne jest wzmocnienie prawodawstwa i respektowanie już istniejących praw. Pomocna będzie również poprawa jakości samochodów, rozwój sieci drogowej oraz większe restrykcje dla firm przyczyniających się do zanieczyszczania powietrza na terenach wysoko uprzemysłowionych.

Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców Sarajewa. Pracownicy pogotowia potwierdzili, że spośród 504 pacjentów, przyjętych w ciągu ostatnich 24 godzin, 40 miało problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi, a 23 z oddychaniem. Są to najczęściej osoby, które chorują przewlekle lub mają zaburzenia rytmu serca.

Pod koniec grudnia 2012 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zalecił unikanie wychodzenia z domu mieszkańcom Sarajewa z powodu wzrostu stężenia sadzy i pyłu zawieszonego PM 10.  Na działanie negatywnych skutków zanieczyszczenia szczególnie narażone są osoby przewlekłe chore, starsze oraz dzieci.

W Serbii również występuje problem zanieczyszczenia powietrza. Głównymi przyczynami jest niska jakość paliwa, używanie starych samochodów bez katalizatorów oraz przestarzałej technologii w sektorze przemysłowym i energetycznym. Ponadto jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w tym kraju jest spalanie niskiej jakości węgla w elektrowniach. Stężenie cząstek sadzy i CO2 w kilku przemysłowych miastach jest bliskie przekroczenia krytycznej granicy i zagraża zdrowiu obywateli. Spaliny mają największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Belgradzie, Nowym Sadzie i Niszu.

Według badań przeprowadzonych w 2010 r. najlepsza jakość powietrza jest w miastach  Paraćin, Kopaonik, Kamenički Vis, Valjev, Vranj, Zaječar, Kikindi, Kosjerić, Kostolac, Kruševac i Leskovac. Powietrze drugiej kategorii, tzn. z umiarkowanym zanieczyszczeniem, jest w Belgradzie i Panczewie. Najgorsza jakość powietrza została odnotowana w miastach: Bor, Nisz, Nowy Sad, Užice i Zrenjanin.

W Chorwacji powietrze pozostaje nadal czyste. Według doniesień tylko w niektórych obszarach miejskich zanotowano powietrze gorszej kategorii.

Według ostatnich pomiarów zanieczyszczenie powietrza w Skopju przekracza dozwoloną wartość sześciokrotnie, a w niektórych miejscach stężenie dwutlenku węgla jest 12 razy większe. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od zanieczyszczonego powietrza w Macedonii umiera rocznie 1350 osób. Przyczyną zanieczyszczenia jest przede wszystkim przemysł oraz spaliny.

Według badań ekspertów zanieczyszczenie powietrza w Tiranie skraca życie mieszkańców o rok lub dwa (o zanieczyszczeniu w Tiranie pisaliśmy już w czerwcu). Smog, kurz i spalanie śmieci w przekraczającej normy ilości są głównymi czynnikami zanieczyszczenia. WHO szacuje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera w Albanii co roku około 200 osób.

Według Organizacji niska jakość powietrza w Europie skraca o rok długość życia mieszkańców. Aż 40 mln ludzi w 115 największych miastach Europy jest narażona na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza.

Źródło: oslobodjenje.ba, index.hr

 

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE