Home / Bałkany / Czarnogóra / Zasiłki dla bezrobotnych w Czarnogórze
euro

Zasiłki dla bezrobotnych w Czarnogórze

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzysta w Czarnogórze prawie 10 tys. niezatrudnionych. Wysokość zapomogi waha się od 33 do 58 EUR miesięcznie, w zależności od tego, czy stosunek pracy ustał przed czy po 2010 roku, kiedy to weszła w życie nowa ustawa o zatrudnieniu.

Po 2010 roku zasiłek wynosi 57 lub 96 EUR, bądź też jest to kwota o wartości 40% minimalnego wynagrodzenia. Jest on taki sam niezależnie od tego, jaki zawód wykonywał beneficjent, bądź w jakim miejscu pracował. Istnieją również rekompensaty finansowe obowiązujące dla osób, które zostały objęte przepisami z poprzedniej ustawy, a wynoszą one 33 EUR.

Zasiłek mogą otrzymać wyłącznie osoby, które pozostawały w stosunku pracy nieprzerwanie przez 12 miesięcy lub z przerwą w czasie 18 miesięcy oraz te, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie.

W Urzędzie Pracy z Podgoricy zarejestrowanych jest prawie 8 tys. bezrobotnych.

 

Źródła: pobjeda.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE