Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Zbliża się kolejna wojna na terenie BiH?
Bośnia i Hercegowina; Zuzanna Głowacka

Zbliża się kolejna wojna na terenie BiH?

Sarajewskie biuro Narodów Zjednoczonych donosi w swych badaniach o możliwości zaistnienia na obszarze BiH nowych konfliktów.Na wstępie uspokajam, badanie wskazuje, że konflikt nie powinien przerodzić się w kolejną wojnę. Mimo wszystko aż 35,7% mieszkańców BiH wierzy, że w przyszłości w ich kraju pojawi się zjawisko przemocy, a 2/3 przedstawicieli wszystkich grup etnicznych uważa, że nie dojdzie do tego w ciągu nadchodzących 5 lat.

Brak poczucia jedności

Więcej niż 1/3 jest przekonana, że czekają ich przynajmniej protesty, incydenty na tle etnicznym czy większe konflikty etniczne przy jednoczesnym wzroście poziomu przestępczości.

Według etnicznego podziału 58,8% Boszniaków, 55% Chorwatów i 44,7% Serbów nie widzi szans na pokojowe podziały w BiH. Natomiast jeśli chodzi o przewidywaną reakcję na zagrożenie jedności BiH, 13,5% Boszniaków, 12,6% Chorwatów i 1,5% Serbów byłoby gotowych użyć broni w sytuacji niebezpieczeństwa.

Przedstawicielom międzynarodowej rady PIC (Peace Implementation Council) przekazano informacje o tym, że 28,4% Boszniaków ze spokojem obserwowałoby rozpad BiH, odpowiednio zachowałoby się 40% Chorwatów i aż 64,9% Serbów.

W kwestii granic sytuacja wygląda interesująco, bo 28,5% wszystkich mieszkańców niezależnie od narodowości chciałoby żyć w granicach obecnie ustalonych dla BiH. 71,9% Serbów i 53,6% Chorwatów wolałoby funkcjonować w obszarze niezależnym i homogenicznym pod względem etnicznym.

Boszniacy i kwestia pokoju

36,7% Boszniaków chciałoby, aby BiH zachowała swoje obecne granice, ale 20,6% z nich wskazuje również poparcie idei życia w homogenicznej grupie. Aż 73% mieszkańców BiH wśród wszystkich grup etnicznych opowiada się za życiem w zbiorowości, w której dominuje ich naród.

Niestety tylko 13% reprezentantów wszystkich trzech grup społecznych wierzy, że pokój jest możliwy, a 39,7% sądzi, że do pewnego rodzaju pogodzenia się narodów już doszło.

Mniej więcej 1/3 mieszkańców Federacji BiH i 1/4 mieszkańców Republiki Serbskiej pokłada nadzieje w członkostwie w Unii Europejskiej i uznaje je za jedyną szansą na przetrwanie, mniej więcej ta sama liczba uważa, że jest ono oczekiwane, ale nie stanowi wartości kluczowej.

Rozpad BiH czy UE – co nastąpi jako pierwsze?

17,7% mieszkańców Republiki Serbskiej oraz 7,4% mieszkańców Federacji BiH myśli, że zanim BiH stanie się członkiem UE, organizacja ta się rozpadnie. 11,8% mieszkańców Republiki Serbskiej i 5,1% z Federacji BiH uważa, że to BiH rozpadnie się, zanim dołączy do tej międzynarodowej organizacji.

Mieszkańcy w letargu?

5% mieszkańców Federacji BiH i 4,1% z Republiki Serbskiej sądzi, że ich kraj nie leży w obszarze zainteresowań UE. Z drugiej strony 7% w przypadku obu grup twierdzi, że są zainteresowani UE i jest to dla nich istotny temat.

Należy postawić pytanie, kto jest odpowiedzialny za taki stan myślenia społeczeństwa BiH i jakie mogą być tego skutki. W końcu brak nadziei na zmiany i niechęć do próby podjęcia jakichkolwiek kroków nie wróży dobrze temu krajowi. Mieszkańcy BiH dopóki nie odczuwają realnego zagrożenia życia, nie podejmują żadnych działań. Są świadomi możliwości jego wystąpienia, ale nie wierzą w korzyści płynące na przykład ze współpracy z UE.

 

Źródło: dnevni-list.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE