Home / Bałkany / BiH / BiH: Zespół ekspertów z UE za liberalizacją reżimu wizowego

BiH: Zespół ekspertów z UE za liberalizacją reżimu wizowego

Zespół ekspertów z państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej przebywa w tym tygodniu w BiH z pierwszą wizytą monitorującą po złagodzeniu reżimu wizowego. Zastępca szefa delegacji UE w BiH, Renzo Davidi, powiedział, że zespół będzie przebywał w BiH do 14 października i zajmie się oceną spójności i trwałości reform przyjętych przez BiH w zakresie wymogów wizowych. „Eksperci powinni również ustosunkować się do rozwiązań, które przyjęła BiH w celu szybkiego i skutecznego zapobieżenia wzrostowi liczby nieuzasadnionych wniosków obywateli bośniackich o azyl w strefie Schengen. Oczekujemy od nich konstruktywnych propozycji działania”, powiedział Davidi. Komisja Europejska wyraża nadzieję, że współudział przedstawicieli władz BiH wpłynie na osiągnięcie pozytywnych efektów po wizycie delegacji ekspertów, które leżą w interesie wszystkich obywateli BiH i UE.

Tekst i zdj.: info-market.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE