Home / Bałkany / BiH / Zgromadzenie Narodowe RS rozpatrzyło projekt ustawy o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Zgromadzenie Narodowe RS rozpatrzyło projekt ustawy o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

slobodnaevropa.org

29 stycznia br. Zgromadzenie Narodowe RS rozpatrzyło projekt ustawy o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, która ma pomóc w stworzeniu korzystnego środowiska biznesowego. Minister przemysłu, energetyki i górnictwa RS, Željko Kovačević, powiedział, że celem wprowadzenia tych regulacji prawnych jest wspieranie zakładania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa ma się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności poprzez kreowanie innowacyjności oraz rozwijanie świadomości o znaczeniu tych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego. Kovačević zauważył, że dzięki wprowadzeniu tej ustawy zostaną unormowane kwestie reguł i podmiotów, a także zarządzania strategiami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w RS. W przygotowywaniu projektu ustawy uczestniczyły dwa ministerstwa.

Na posiedzeniu rozpatrzono także projekt zmian i poprawek do ustawy o transporcie drogowym w RS, w której zostały zdefiniowane ogólne warunki przewozu osób i rzeczy. Do prowadzenia działalności tego rodzaju wymagana jest rejestracja w odpowiednim Sądzie Rejestrowym. Asystent ministra transportu i łączności RS, Nataša Kostić, objaśniła, że przedsiębiorca może zarejestrować działalność typu przewóz osób i rzeczy dla własnych potrzeb, jeśli posiada samochód ciężarowy o ładowności do 5 ton bądź posiada samochód osobowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób. Ponadto, w pojeździe silnikowym o masie do 3,5 tony, będącym własnością osoby prawnej, musi się znajdować dowód, że osoba która kieruje tym pojazdem, jest pracownikiem jego właściciela. Publiczny transport osób i rzeczy może odbywać się przy użyciu własnego pojazdu silnikowego bądź pojazdu nabytego w drodze leasingu.

Rozpatrzony został również projekt ustawy o produkcji organicznej, która ma regulować kompletny system upraw i produkcji żywności bazujący na ekologicznych praktykach, bioróżnorodności, ochronie zasobów naturalnych i przestrzeganiu wysokich standardów dot. dobrostanu zwierząt.  Jako metody stosowane przy organicznych uprawach definiuje się m.in. wybór gatunków i odmian roślin, płodozmian, system uprawy roli, środki i sposoby nawożenia, system utrzymania żyzności gleby oraz sposoby zwalczania chorób roślin, chwastów i szkodników. Ustawa definiuje także  metody organicznej produkcji zwierzęcej –jest to m. in. wybór gatunków i ras zwierząt, odżywianie i ochrona zdrowia, transport, ubój i leczenie zwierząt zakupionych od innych gospodarstw. Nowym rozwiązaniem, które wprowadzi ustawa jest umożliwienie ministerstwu uprawnienia instytucji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli i certyfikacji organicznych produktów.

Źródło: indikator.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE