Home / Bałkany / BiH / Živko Budimir: Z Europą rozmawiać powinny nie entitety, lecz BiH jako całość

Živko Budimir: Z Europą rozmawiać powinny nie entitety, lecz BiH jako całość

Prezydent FBiH Živko Budimir podczas spotkania z czeskim ambasadorem Tomašem Szunyogiem mówił o obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w BiH, skupiając się na wypełnieniu niezbędnych zobowiązań BiH związanych z akcesją do struktur UE.

Podczas rozmowy poruszony został również temat ostatniej decyzji PIC [Peace Implementation Council – Rada Wdrażania Pokoju – przyp.red.], likwidującej Biuro Pełnomocnika i znoszącej jego władzę w Dystrykcie Brčko. Postanowienie to zostało określone przez Budimira jako sprawdzian dla lokalnej struktury politycznej – możliwość funkcjonowania bez zewnętrznej ingerencji pozostaje dyskusyjna. Prezydent zaznaczył jednakże, że nadzór jest niezbędny, dopóki sytuacja w tym regionie się nie ustabilizuje.

Ambasador Republiki Czeskiej oznajmił, iż jego kraj popiera zniesienie protektoratu, a sama decyzja PIC jest swego rodzaju kompromisem. Dyplomata podkreślił, że nadrzędnym celem BiH jest wstąpienie do UE, które powinno przebiegać jak w przypadku pozostałych państw, bez nadzoru. Zdaniem Živka Budimira polityka proeuropejska jest obowiązkiem i zarazem jedyną alternatywą dla BiH, dlatego też tak ważne jest spełnienie warunków, jakie przed władzami postawiła Bruksela. Utrzymanie suwerenności, walka z korupcją hamującą rozwój gospodarczy kraju, czy też równe traktowanie wszystkich narodów zamieszkujących BiH to najważniejsze cele, które należy konsekwentnie realizować.

Budimir zaznaczył, iż w sprawach polityki i gospodarki z Europą rozmawiać powinny nie entitety, lecz BiH jako całość, z czym zgodził się ambasador. Szunyog powiedział, że BiH jest najbliższym partnerem inwestycyjnym dla jego kraju, który corocznie przeznacza 2,5 mln € na współpracę na rzecz rozwoju.

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE