Home / Społeczeństwo / Znamy laureatów nagrody Chorwackiego Komitetu Helsińskiego

Znamy laureatów nagrody Chorwackiego Komitetu Helsińskiego

 

Z okazji Dnia Praw Człowieka obchodzonego corocznie 10 grudnia, Chorwacki Komitet Helsiński [Hrvatski helsinški odbor – HHO] na uroczystości w Teatrze Narodowym w Zagrzebiu wręczył swoje nagrody za 2012 rok. Tegorocznymi laureatami zostali – dziennikarka Ivana Paradžiković, posłanka Mirela Holy i metropolita zagrzebsko-lublański Jovan Pavlović.

Ivana Paradžiković, autorka programu telewizyjnego „Provjereno”, otrzymała nagrodę za zaangażowanie w ochronę i promowanie praw człowieka w mediach, posłankę Mirela Holy nagrodzono za wkład w ochronę i propagowanie praw człowieka, który wykracza poza standardy i obowiązki zawodowe, a metropolitę zagrzebsko-lublańskiego Jovana Pavlovicia wyróżniono za dialog międzyreligijny i religijną tolerancję.

W uroczystości wziął udział również przewodniczący Zgromadzenia Chorwackiego Josip Leko, który pogratulował laureatom i przypomniał wszystkim zebranym o wadze działalności Komitetu. Podkreślił również, że Zgromadzenie Chorwackie poprzez uchwalanie nowych praw i przestrzeganie tych już istniejących wraz z Komitetem i innymi organizacjami pozarządowymi chce zaoferować obywatelom Chorwacji społeczeństwo bez dyskryminacji. Natomiast przewodniczący Komitetu Zvonimir Čičak, który niespełna 20 lat temu z kilkoma jeszcze intelektualistami założył HHO, powiedział, że Komitet był od zawsze instytucją nie godzącą się z zastanym porządkiem.

HHO jest zaangażowane w ochronę i promowanie praw człowieka w Chorwacji. Dąży do wzmocnienia rozwoju instytucji demokratycznych oraz rządów prawa. Pomaga również ofiarom łamania praw człowieka. Od początku swego powstania w 1993 r. kontynuuje działalność mającą na celu ochronę praw człowieka i obywatelskich swobód.

 

Tekst: novilist.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE