Home / Bałkany / Serbia / Znów głośno o Królestwie Jugosławii
Srpska-vojska-prvi-svetski-rat

Znów głośno o Królestwie Jugosławii

Niedawno odbył się Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji w Belgradzie, w Archiwum Jugosławii można było oglądać wystawę pt.: „Królestwo Jugosławii w Lidze Narodów”. Uroczystość otworzyli wicepremier Serbii i minister spraw wewnętrznych Ivica Dačić oraz sekretarz w Ministerstwie Kultury i Komunikacji Dejan Ristić. – Archiwum w dzisiejszych czasach jest strażnikiem pamięci państwa, które już nie istnieje. Instytucją, która swoje znaczenie i rolę ukazuje poprzez bogactwo materiałów oraz doświadczenie ekspertów – powiedział Dejan Ristić. Dziękując za zaproszenie Dačić mówił o tym, że traktuje swój udział jako rodzaj uznania dla dyplomacji serbskiej, która działała na rzecz międzynarodowej współpracy oraz utrzymania pokoju na świecie, wspierając idee prawdy, globalnego bezpieczeństwa oraz szanowania praw międzynarodowych. Były to również idee Ligi Narodów, której współzałożycielem było Królestwo Jugosławii, posługujące się od 1929r. nazwą Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Rządziła tam dynastia Karađorđeviciów (do 1945r).

Dačić wspominał również, że I wojna światowa odcisnęła głębokie piętno na całej Europie i jej narodach, a naród serbski stracił w tych latach prawie jedną trzecią swoich obywateli. Zdaniem Dačicia Serbia, biorąc pod uwagę ilość ofiar poniesionych w latach 1914-1918, znajduje się na pozycji zaraz za Francją i Rosją. Koniec I wojny światowej, którą Dačić uważa za największy światowy konflikt zbrojny do tamtych czasów, według wicepremiera stworzył nowe pytania oraz problemy, które trzeba było jak najszybciej rozwiązać.

Premier tłumaczył, że dzięki staraniom 42 państw doszło do powstania Ligi Narodów. Organizację tę utworzono podczas Konferencji Pokoju w Wersalu 28 kwietnia 1919r. – Królestwo Jugosławii brało czynny udział w działaniach Ligi Narodów, ponieważ rządzący mieli świadomość tego, że jedynie poprzez międzynarodową współpracę można było dojść do długotrwałego pokoju na świecie – mówił wicepremier.

– Jestem pewien, że dzięki fotografiom i dokumentom zebranym w Archiwum Jugosławii dowiemy się i nauczymy czegoś więcej o działaniu Królestwa Jugosławii. Naród, który zapomina o swojej historii, niestety skazany jest przeżywać ją ponownie – mówił otwierając wystawę minister spraw wewnętrznych.

Tematami dokumentów zaprezentowanych na wystawie są sprawy, którymi zajmowała się Liga Narodów, np.: umowy międzynarodowe, problemy społeczno-prawne, kwestie rozbrojenia, mniejszości narodowych i inne. Twórcami wystawy są Dušan Jončić i Jelena Đurišić. Ekspozycja skład się m.in.: z ponad 255 dokumentów oraz fotografii.

Wystawa wpisuje się w konsekwentną politykę historyczną Serbii, prowadzoną od wielu lat. Kolejne władze starają się przypominać o znaczącej roli Serbów w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a później w Jugosławii. Odwołują się do czasów swojej świetności oraz do rządów dynastii Karađorđeviciów, która w 1945r. została pozbawiona władzy przez komunistów. W związku z tym warto przypomnieć fakt, że w styczniu 2013r. przeniesiono zwłoki Piotra II Karađorđevicia z USA do Belgradu. W maju tego samego roku zostały złożone w Muzeum Karađorđeviciów Oplenac w Topoli.

Źródła: brzevijesti.ba, tanjug.rs, danas.rs

About Agnieszka Kawczyńska

Ukończyła slawistykę na UŁ, aktualnie studiuje na II stopniu SEW na UW. Uzależniona od kultury serbskiej. Wielbicielka historii sztuki i kina autorskiego. W wolnych chwilach czyta Houellebecq'a.
KOMENTARZE